Çalışanlar İçin En Zor Koşullara Sahip Olan 10 Ülke

(5) / (78)
2023 Küresel Haklar Endeksi'ne göre, işçiler için en zor koşullara sahip olan 10 ülke şunlardır: Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Guatemala, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Türkiye. Bu ülkelerde çalışan insanlar, işçi haklarından yoksun bırakılmış, düşük ücretlerle çalıştırılmış ve zorlu çalışma koşullarına maruz kalmıştır.

Bangladeş, düşük ücretler ve güvencesiz iş koşulları ile ünlüdür. İşçiler sıklıkla uzun saatler çalışmak zorunda kalırken, sendikal haklar ve işçi güvenliği endişe verici bir seviyededir.

Belarus, işçi haklarının sınırlı olduğu bir ülke olarak bilinir. Sendikaların etkinliği kısıtlanırken, çalışma koşulları ve işçi güvencesi sorunludur. İşçiler, siyasi baskılara ve keyfi işten çıkarmalara maruz kalabilir.

Ekvador, işçi haklarının ihlal edildiği bir diğer ülkedir. Çalışanlar, düşük ücretler, yetersiz sosyal güvence ve sendika faaliyetlerine yönelik baskılarla karşı karşıyadır. İşyerinde ayrımcılık ve zorbalık vakaları da yaygındır.

Mısır'da, işçi hakları konusunda ciddi endişeler vardır. Sendikaların örgütlenmesi zorlaştırılmış, grevler sık sık engellenmiş ve çalışma koşulları istikrarsızdır. İşçilerin hak arama süreçleri ve çalışma saatleri gibi konularda da sıkıntılar yaşanmaktadır.

Esvatini, işçi hakları konusunda zayıf bir performansa sahip olan bir ülkedir. Çalışanlar düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına maruz kalırken, sendika faaliyetleri de sınırlıdır. İşçilerin grev hakkı kısıtlanmış ve işverenlerin keyfi uygulamalarıyla mücadele etmeleri zorlaşmıştır.

Guatemala, işçi haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği bir ülkedir. Çalışanlar, yetersiz ücretler, sendikal baskılar ve işyerindeki güvencesizlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Çalışma koşulları, özellikle tarım ve tekstil sektörlerinde, sık sık kötüdür.

Myanmar, işçi haklarının zayıf olduğu bir ülkedir. Sendikaların özgürce faaliyet göstermesi engellenirken, çalışanlar düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalır ve çalışma koşulları sık sık kötüdür. Ülkedeki siyasi istikrarsızlık da işçi haklarına olumsuz etki etmektedir.

Tunus'ta, işçiler düşük ücretlerle çalıştırılırken sendika faaliyetleri de sınırlıdır. İşçi haklarına yönelik ihlaller ve grevlerin engellenmesi gibi konular, çalışanların zorlu çalışma koşullarıyla mücadele etmelerini zorlaştırmaktadır.

Filipinler'de işçi hakları konusunda ciddi sorunlar vardır. Çalışanlar düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalırken, sendikal haklar da kısıtlanmıştır. İşyerindeki güvencesizlik ve çalışma saatleri de işçilerin karşılaştığı zorluklardan bazılarıdır.

Türkiye, işçi hakları konusunda da sıkıntılar yaşanan bir ülkedir. Sendikal haklar kısıtlanmış, işçi güvenliği sorunları ve düşük ücretler yaygındır. İşçilerin grev hakkı sınırlıdır ve iş yerindeki ayrımcılık vakaları endişe vericidir.

Bu ülkelerde çalışan insanlar, daha adil ve güvenli çalışma koşullarını teşvik etmek için çalışan hakları savunucuları ve uluslararası toplum tarafından desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. İşçi haklarına saygı gösteren ve koruyan politikaların benimsenmesi, daha sürdürülebilir bir çalışma ortamı ve daha iyi bir gelecek için önemli bir adımdır.