Tarihin Seyrini Değiştiren Büyük Türk Komutanları

(5) / (7)

8. Osman Gazi

Osman Gazi: Türk tarihinin kurucusu olarak kabul edilen Osman Gazi, Türk devletlerinin kuruluşunun başlangıcını temsil eder.

7. Alparslan

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olarak bilinen Alparslan, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Malazgirt Savaşı'nda Bizans'ı yendi ve Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerine olanak tanıdı.

6. Attila

Attila, 5. ve 6. yüzyıllarda Orta Asya'da yaşayan bir nomadik halk olan Hunlar'ın lideridir. Avrupa'yı boyun eğdirdiği ve ordularının bir dizi hücumda bulunduğu için "Tanrının Laneti" olarak tanımlanır. Attila dünya tarihinde önemli bir figürdür ve askeri taktikleri ve liderlik becerileri nedeniyle çok sayıda akademisyen tarafından incelenir.

5. Timur

Timur, Türk asıllı bir komutan olarak bilinir ve Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurdu. Timur, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olarak kabul edilir ve bugün hala çok sayıda Türk tarafından anılır.

4. Kanuni Sultan Süleyman

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanûnî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapmıştır.

3. Yavuz Sultan Selim

Selim veya bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. "Hâdim'ül-Haremeyn'uş-Şerifeyn" unvanına ve divan edebiyatındaki "Selîmî" mahlasına sahiptir. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur.

2. Fatih Sultan Mehmet

II. Mehmed veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed ya da kısaca Fatih, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

1. Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Atatürk'ün yaptığı reformlar, Türkiye'nin modernleşmesine ve batılılaşmasına yardım etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk asker ve devlet adamıdır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda görev yapan Atatürk, Çanakkale Cephesi'nde miralaylığa, Sina ve Filistin Cephesi'nde ise Yıldırım Ordular Grubu komutanlığına atandı.